top of page

עודכן: 7 באוג׳ 2021

הוחמאנו נורא לגלות שרת"א הגיבה במהירות וביעילות למכתבנו האחרון.


ואנו שמחים להציג שתוך פחות מיומיים רת"א עשתה בדק בית וחקרה את הנושא לעומק.


עלינו לשבח את רת"א על כך.

כלקח מתגובת בזק זו אנו נבקש מכל מדריך/טייס/חניך להעביר אלינו התכתבויות דומות שנותרו ללא מענה עם רת"א ע"מ שפרסומן ברבים יעזור לפתרונם המהיר.

את המפקחת המוזכרת כנראה התכוונו במכתב המד"ר לשבח על יעילותה ושמות עובדי רתא האחרים שהיו מוזכרים במכתב היו נוגעים לאמור במכתב המד"ר בלבד ולא ניתן להבין זאת אחרת.

אנו תקווה כי רתא תתן למקבלי השירותים גם להרגיש מתן שירות איכותי, טוב יעיל והוגן בעתיד לבוא.

מצורפת תגובת רתא למכתבנו מיום 15.6.2021

כאמור:


"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"

לעיונכם:

 Comments


bottom of page