תרומה לאגודת התעופה הכללית

פרטי תשלום

תעודת זהות או ח"פ לא תקינים יש להזין מספר בן 9 ספרות