top of page

עודכן: 7 באוג׳ 2021

ניגודי עניינים, חוסר מקצועיות, חוסר אחידות והעדפת מקורבים ברת"א?


אגודת התעופה מביאה דוגמה אחת קטנה מיני רבות המאפיינות את רת"א.

x


וכל זאת במכתב אחד! וזו אינה הדוגמה היחידה או היוצאת דופן, לצערנו זו השגרה.

צילום:Shutterstock

 

אגודת התעופה הכללית רוצה לשתף את חבריה וכלל הציבור בהתנהלות כושלת של מחלקת רישוי עובדי טיס כפי שניתן לראות במייל המצ"ב מטה של מר יוסי שכטר מד"ר של ביה"ס לטיסה בהרצליה.


כתובות מייל פרטיות צונזרו לצורך שמירה על פרטיות וכן שמו של החניך צונזר.


התנהלות מחלקת רישוי עובדי טיס היא עגומה שכן המענה הסלקטיבי שניתן להפניות בוחנים למבחנים מעשיים היא חוצפה שטרם נראה כדוגמתה.


לרתא מספר בעיות עיקריות וביניהן:

- ניגודי עניינים מכל כיוון שרק נחפש.

-חריגה מסמכות.

-העסקת מקורבים.

-שינוי מדיניות שלא כדין.

-איפה ואיפה

-חוסר אחידות, העדר נהלים ושליפה מהמותן.

-חוסר זכרון ארגוני (אין מערכת לניהול המשימות), את הכל הם "זוכרים בראש" וכשמתחלף עובד כך גם ההנחיות לאנשי צוות אוויר ולציבור.


התנהלות זו יוצרת הרגשה שברת"א יש העדפת מקורבים ושחיתות, איפה ואיפה, חוסר אחידות, זלזול של רתא בתפקידה ובחובות המוטלים עליה על פי חוק, בכך אינה מקיימת את החוק ולעיתים אף עוברת על החוק


"נשאל את עצמנו מי האנשים במחלקה המשפטית שבמקום לשמור על הציבור שומרת על אנשי רת"א פנימה ואולי אף הבעיה מתחילה שם"


אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.


לעיונכם:

 

---------- Forwarded message --------- From: yosi shechter <yosi.xxxxxx@gmail.com> Date: Mon, 14 Jun 2021, 7:57 ‪Subject: Re: XXXXXXX – הזמנה לשיתוף עריכה‬ ‪To: יותם יהוד <yehudy@mot.gov.il>, ליאור שטופר <stopperl@mot.gov.il>, נחמיה שלם <shlamn@mot.gov.il>, <pxxxxx@gmail.com>, FXXXXX XXXXXX<fXXXX@XXXXXXXXX.com>‬יותם שלום מתזכר בשלישית (פעם ראשונה טלפונית ,שניה אתמול ) להגיש את הנ"ל לבוחן רתא ב19.5 שלחת מכתב "התנצלות" בנוגע לזמן הגשת חניך : "קיבלנו את פנייתך, ראשית, אפתח בהתנצלות עקב העיכוב שנגרם, יחד עם זאת חושב ומקווה כי מדובר במקרה חריג ואינו מייצג של הפניות אלינו." הבעיה שאותו מקרה אינו חריג ויש לי את האפשרות להוציא את כלל החניכים שהוגשו בשנתיים האחרונות , אמנם לאחר מכתבך שני חניכים הוגשו וקבלו בוחן תוך זמן קצר (יומיים ) אך שוב שני חניכים נוספים ממתינים כבר שבוע כאשר אחד מהם לא נדרש כלל לבדיקת תיק שהרי זאת הגשה חוזרת אני מבקש שוב בכל לשון של בקשה שנו את השיטה , לא יתכן שחניכים יפגעו כלכלית ומורלית אנחנו יודעים מהעבר ( על ידי אלעד אהרון ) ומ ההווה עלידי בעז וולך שהעיד על עירית שניתן לקבל בוחן תוך זמן קצר מאוד אנחנו גם יודעים שאם הנבחן הוא מנהל בית חולים הוא יכול לקבל בוחן עוד באותו היום (ואפילו את הטפסים פיזית לביתו על ידי עובדת רת"א) אז שוב אני חוזר ומבקש בטרם אותה תביעה ייצוגית תצא לפועל תנו לחניכים את השירות המגיע להם בזמן סביר תודה יוסי


Commenti


bottom of page