top of page

להלן רשימת החברי ותפקידם החל מיום 06.05.2022:

תפקידים באגודת התעופה:

יו”ר האגודה

עו”ד נתי פרץ 

גזבר

שי עדן

054-4331353

מזכיר האגודה

אסף גרינבוים

054-477-9990

קשרי ממשל

אורי אביב

050-8126482

חבר ועד

דוד אייזנברג

054-4245632

חברת ודע

נועה צפריר

052-474-2287

יו”ר ועדת בטיחות

יהודה ביין

054-2122979

יו”ר ועדת אירועים

אלון אנטושבינסקי

050-7916065

המאבק על הרצליה

קובי כספי

054-397-6753

 

 

יו”ר ועדת דור המשך

תומר חיים

054-8313654

מנהלת המשרד

טל שרעבי

office@aopa.org.il

09-6516660

דובר

מוטי שווימר

052-6879887

מנהל טייסת 10

גולן בר טל

golan.bartal@gmail.com

050-6523099

bottom of page