top of page

"כנפיים שבורות", המדור בו חשיפות האגודה בנושאי הממסד והרשיות כנגד כינונה של תעופה אזרחית חופשית.
פה תוכלו לראות את כלל פרסומי האגודה הקשורים בנושא, כולל כתבות, מכתבים, חשיפות וסקרים

bottom of page