"כנפיים שבורות", המדור בו חשיפות האגודה בנושאי הממסד והרשיות כנגד כינונה של תעופה אזרחית חופשית.
פה תוכלו לראות את כלל פרסומי האגודה הקשורים בנושא, כולל כתבות, מכתבים, חשיפות וסקרים