top of page

באיזור זה ניתן למצוא קישורים ומידע שימושי לטייסים, נוטאמים, והגשת תוכניות טיסה שונות.

הבחירה דרך התפריט הראשי.

בהמשך נביא עוד מידע שימושי וכלים לעזר.

bottom of page