top of page

אגודת התעופה הכללית בישראל נוסדה בשנת 1976.

האגודה היא התארגנות ציבורות מכוונת תעופה הגדולה בישראל, עם למעלה מ-600 חברים.

 

מטרות האגודה: להוביל יוזמות וחידושים לטובת תעופה כללית בטוחה ומשגשגת בישראל ולשמור על התעופה הכללית בישראל ועל חופש התעופה בישראל.

אגודת התעופה הכללית בישראל ממוקמת בשדה התעופה בהרצליה.

bottom of page