top of page

בהמשך לשירות הגשת תוכניות טיסת מרחב/חריגות באתר האגודה, אנו שמחים לבשר על הנגשת שירות הגשת תוכניות טיסה בין לאומיות דרך אתר האגודה.


מערכת הPSB של רש"ת לא מאפשרת שליחת תוכניות טיסה בין לאומיות היוצאת מישראל כיום ולכן נדרש לשלוח טופס ICAO בדוא"ל למודיעין טיס.


באתר האגודה ניתן כיום למלא את כלל פרטי הטיסה בטופס אלקטרוני אשר ימלא את קובץ ה PDF בפורמט ICAO וישלח מייל עם הקובץ למודיעין טיס ולממלא הטופס.

במידה ושדה היציאה אינו מישראל, לא ישלח מייל למודיעין טיס אלא רק לממלא הטופס עם הקובץ המלא שאותו תוכלו להעביר לרשות המקומית להגשת התוכנית.


השירות ניתן לחברי אגודה הרשומים באתר האגודה בלבד ע"מ למנוע ניצול לרעה של הטופס ושליחת דוא"ל זבל שלצערנו קרתה עם תוכניות טיסת מרחב/חריגות. (שגם אותן עכשיו רק חברים רשומים לאתר יוכלו לשלוח)


יש להתחבר לאתר האגודה ע"מ לגשת לדף שליחת התוכנית.


שאר ההתנהלות לאחר שליחת הטופס למודיעין טיס נשארה כרגיל וכמוגדר בפמ"ת, יש לשלוח את הטופס במועד המוגדר לצורך אישורו בזמן וכו'.


ניתן למצא את הטופס תחת: מידע לטייסים -> הגשת תוכנית טיסה בי"ל


השימוש בשירות באחריות השולח.

 

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


רשות התעופה האזרחית – שומרת על עובדיה ועל חיל האוויר.

אגודת התעופה הכללית – שומרת על התעופה ובטיחות הטיסה!

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page