top of page

שירות חדש מבית אגודת התעופה הכללית: הגשת תוכנית לטיסת מרחב/חריגה מאתר האגודה, במחשב ובנייד.


האגודה גאה להנגיש לציבור הטייסים כלי חדש באתר האגודה, טופס אלקטרוני להגשת תוכניות טיסה לטיסת מרחב/חריגה. במקום למלא טופס word ולשלוח אותו כצרופה למודיעין טיס, ניתן למלא בקשה באתר האגודה ולצרף קבצים בהתאם לצורך (לא חובה כמובן).


הטופס יומר לpdf וישלח למודיעין טיס ולכתובת הדוא"ל של הטייס השולח.


לטייסים הרשומים באתר האגודה ומחוברים אליו, יושלמו פרטים אישיים כולל, שם, רישיון, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.


שאר ההתנהלות לאחר שליחת הטופס למודיעין טיס נשארה כרגיל וכמוגדר בפמ"ת, יש לשלוח את הטופס במועד המוגדר לצורך אישורו בזמן וכו'.


ניתן למצא את הטופס תחת: מידע לטייסים -> הגשת תוכנית טיסה חריגה


השימוש בשירות באחריות השולח.

 

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


רשות התעופה האזרחית – שומרת על עובדיה ועל חיל האוויר.

אגודת התעופה הכללית – שומרת על התעופה ובטיחות הטיסה!

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page