הסרת רישום למערכת עידכוני NOTAM  מתפרצים בדוא"ל
יש להקליד את כתבות הדוא"ל הרשומה להסרה

Heading 1