top of page

סקר אגודת התעופה מצא: בניגוד גמור לתפקידה בחוק, רת"א אינה שומרת על שדות התעופה.

בסקר בקרב חבריה באמצעות חברת הסקרים "דיירטק פולס" נשאלו החברים באגודה:

דרגו את רמת השמירה של רת"א על שדות התעופה ופיתוחם


91% השיבו ,'גרוע' ו 'גרוע מאוד' ואילו רק 3% השיבו 'מצוין'.


נזכיר: ב-6 שנים האחרונות נסגרו תנובות, שדה דב, יטבתה ואילת.

וכעת שדה התעופה הרצליה, עין ורד ומנחת ראשון-לציון בסכנת סגירה, פיק כמעט ולא פעיל ורת"א מאפשרת זאת ואף למעשה גורמת לכך, משום שחוששת להתעמת עם גורמי הנדל"ן והמדינה, זאת בניגוד גמור לתפקידה לשמור על התעופה ולפתחה, כפי הקבוע לה בחוק ושלצורך כך הוקמה עם מנגנון עובדים מנופח שעוסק רק בחיסול התעופה והטלת גזירות חדשות כל יום.


בעניין עין שמר שהיה אמור לשמש חלופה להרצליה, רת"א העדיפה לתת אותו לתעשיה האווירית לטובת פעילות פיתוח הכטב"מים שלה ולא מאשרת פעילות תעופה במנחת מלבד זו של תע"א וחיל האוויר.


חשוב גם לציין שרת"א לקחה חלק פעיל בהסכם (שנת 2019) שנחתם עם משרד התחבורה, רשות הנמלים ורש"ת להעברת הפעילות של הרצליה לחיפה במקום להתעקש להשאירו בהרצליה, עד שתהיה חלופה אמיתית.


רת"א אף לקחה חלק בעידוד אישור תוכניות הבניה לאחרונה בשדה התעופה הרצליה, כך ממש, תוך סילוף המציאות בפני גורמי הממשלה בשבועות האחרונים.


הפחד להיאבק, מביא בכל פעם לפשרות חדשות.


זיכרו - הפשרות של היום הן הנורמה של מחר, המחר כאמור מביא פשרות חדשות וכך המצב הולך ומתדרדר.


במקום לפתח התעופה, עסוקה רת"א בחרמות ובברוגז (שהפך ממש לשיטת עבודה בשנים האחרונות) עם גורמים רבים בענף באופן ילדותי, זאת במקום לעשות חשבון נפש אמיתי ובמקום לקיים את תפקידה - אפשר פשוט להכריז על פשיטת רגל של רת"א ולפרק את העסק, הנטייה להקשיב בעיקר לעצמם תוך ניתוק קשרים עם הענף באופן מכוון ושיטתי בשנים האחרונות, הביאה אותנו עד הלום.


רת"א שאמונה על קיום החוק ודיני הטייס, אינה מקיימת החוק והחובות המוטלים עליה, הכיצד נוכל לשמור כך על תעופה בטוחה?!


וברוח האולימפידה, אילו סגירת שדות תעופה הייתה ספורט אולימפי, רת"א הייתה מביאה בכבוד (מפוקפק למדי) ללא כל מאמץ מדלית זהב לישראל.


------

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


רשות התעופה האזרחית – שומרת על חיל האוויר ועל עובדיה.

אגודת התעופה הכללית – שומרת על התעופה!

Comments


bottom of page