top of page

עודכן: 12 באוק׳ 2021

המשך מאבק הרצליה:

לחברים שלום,

כפי שכבר ידוע לכולם בתחילת השנה הגישה אגודת התעופה הכללית עתירה לבג"צ בבקשה להורות לוועדה הארצית לתכנון ובניה להתכנס ולהאריך את השימוש בש"ת הרצליה מעבר לתאריך הסגירה 13.10.2021.

אלמלא הגשת העתירה לא היו מתכנסים כל גורמי המדינה הרלוונטים למציאת פיתרון בנושא ש"ת הרצליה ולתעופה בכלל. וכך למשל כפי שפורסם באמצעי התקשורת השונים בהם דובר על שנת 2025.


אתמול ה-11.10.2021 לבקשת האגודה ובמסגרת העתירה, נתן בית המשפט העליון החלטה (צו ביניים) שש"ת הרצליה ימשיך ויפעל במתכונתו הנוכחית עד לקבלת החלטה אחרת זאת לאחר שהודיעה המדינה לבית המשפט שמשרדי הממשלה השונים הגיעו להסכמות המאפשרות אישור תכניות שמעניקות לשדה מעמד חוקי וזמני(תמ"א 15ב').

בשולי הדברים נציין, שנדהמנו לגלות, כי החל ממועד הגשת העתירה תמך ראש רת"א, יואל פלדשו, באישור תכניות בניה על שטח השדה ממש (מסיבות שאינן ברורות). עניין זה מעמיד לראשונה (מאז קום המדינה) את השדה בסכנת סגירה ממשית וחיסול התעופה האזרחית בישראל, (כך גם לא האמין בעתירה שהוגשה ב2015 לשמירה על השדה ולא נאבק כלל).


בנוסף הוא תמך בחתימת הסכם של משרד התחבורה עם עיריית חיפה ואחרים להעברת הפעילות של ש"ת הרצליה לנמל תעופה חיפה. (להל"ן: "מתווה פלדשו")


ראש רת"א, יואל פלדשו, לא נלחם מספיק ולמעשה הרים ידיים מזמן, פגע אנושות בעצם הגשת העתירה והפקיר את ש"ת הרצליה ואת התעופה האזרחית של מדינת ישראל בכך שאפשר מצד רת"א את תוכניות הבניה ובהמשך לסגור את ש"ת הרצליה והעברתו לחיפה, ואלו בבחינת גזר דין מוות לתעופה כאשר ימומש מתווה פלדשו.


דומה הדבר ל"סעודה האחרונה" הניתנת למי שגזרו את מותו. פלדשו אולי רצה להימנע מסגירת שדה תעופה נוסף במשמרת שלו שכן הוא אמור לעזוב את תפקידו בעוד פחות משנה.


נזכיר פלדשו מחזיק בשיא אישי - האיש שבמהלך הקדנציה שלו כראש רת"א, נסגרו הכי הרבה שדות תעופה ומנחתים במדינת ישראל:

1.אילת

2.תנובות

3.שדה דב

4.עין ורד

5.יטבתה

וגם את הרצליה נזקוף לזכותו לאור מתווה פלדשו.


האם הכול אבוד?


התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית, במהלך השנים הקרובות יהיה עלינו לגייס את מיטב מאמצנו ע"מ שש"ת הרצליה לא ייסגר. מאמצים אלה מתבטאים בעיקר בעתירות לבג"צ - כן עוד עתירות ובעיקר נגד כל אבני הדרך במתווה פלדשו. הראשונה שבהן, עתירה נגד תכניות הבניה שאושרו בשטח השדה, בהן תמך פלדשו (תוגש תוך כשבועיים) ובהמשך עתירה להשארת השדה עד לקיומה של חלופה מתאימה וקרובה במרכז הארץ.


עתירות לצערנו הרב עולות לא מעט כסף. לכן נבקש לתרום שוב למלחמה של הצלת התעופה הכללית בישראל ושדה התעופה הרצליה.


נמשיך לעדכן.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page