top of page

מצ"ב לעיונכם המכתב ששלח יו"ר האגודה, עו"ד נתי פרץ לשרת התחבורה הגב' מירב מיכאלי, בעיקבות עתירת האגודה לבג"צ בנושא שדה תעופה הרצליה. (לעתירה לחצו כאן)


רשות התעופה האזרחית - שומרת על עובדיה.

אגודת התעופה הכללית - שומרת על התעופה!

 

bottom of page