top of page

עודכן: 27 באוג׳ 2021


מעת לעת מגיעות אלינו תלונות על כל מיני גורמים בענף התעופה.


יו"ר האגודה שלח השבוע מייל לגב' סוני גרין גלילי ממודיעין טיס בה הציף מספר תלונות, וקיבל התייחסות רצינית ומהירה, ושנושא שיפור השירות ויחסי האנוש יעלה כבר בישיבה הקרובה.


למרות שהתלונות אף לא נמצאו מוצדקות מודיעין טיס לקחו אחריות לשפר את השירות ולחדד נהלים.

מסתבר שמודיעין טיס גם לאחר חילוף בעלי תפקידים איכות השירות והיחס החיובי כלפי המשתמשים בשירותיו של מודיעין טיס לא נפגמו. הסיבה לכך נעוצה בDNA הארגוני של גוף זה שבניגוד לגורמים אחרים בענף התעופה בהם מתחלפים בעלי תפקידים נופלות גזירות חדשות והמצאות חדשות ע"מ שכל העולם ידע שיש שריף חדש.


הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא כאמור רשות התעופה האזרחית, שבה כל כמה שנים מתחלף פקיד האחראי ומבטל במחי יד החלטות שקודמיו בתפקיד בין אם מדובר בתוכניות הדרכה פרטניות שאושרו לבין אשרור והכרה ברישיונות טיס זרים של מדינות חברות (באמנת שיקאגו) ועוד. וכאשר תלונות מוצפות לרת"א הן נענות בביטול, איומי תביעות דיבה כלפי המשתמשים ודרישות התנצלות של המשתמשים והמפוקחים שלה, על התנהלות דורסנית ואלימה זו נרחיב בפרסום נוסף.


להזכיר שאגודת התעופה עורכת סקרים בקרב ציבור המשתמשים בענף התעופה ומבין כלל נותני השירות בענף התעופה מודיעין טיס זכו לציון גבוה.

לפרסום הסקר הנ"ל: לחצו כאן


לשאר הסקרים לחצו כאן.


"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


רשות התעופה האזרחית – שומרת על חיל האוויר ועל עובדיה.

אגודת התעופה הכללית – שומרת על התעופה!

bottom of page