top of page
טייסי אל על תומכים במאבק נגד הריסת שדה התעופה הרצליה. כבר שנים רבות מתנהל מאבק על עתידו של שדה התעופה בהרצליה במטרה למנוע את סגירתו והריסתו לטובת שטחי נדל"ן. רבים אולי לא יודעים אך שדה התעופה משמש כבר שנים ארוכות כמרכז אימונים ולימודי טיסה ובו מוכשרים רבים מטייסי וטייסות העתיד של ישראל. בנוסף, הוא משמש שדה התעופה העירוני היחיד בכל אזור גוש דן והשרון ובו גם המוסך היחיד למטוסים קלים, סגירתו תפגע אנושות באפשרות לתחזק ולטפל במטוסים קלים, והמשמעות היא פגיעה קשה בביטחות ובעתיד התעופה הקלה. סביב שדה התעופה צמחייה רבה והאזור מוגדר כריאה ירוקה, כך שהריסתו תפגע גם באיכות הסביבה והרס של שטח מיוער בהיקף נרחב. כטייסים מקצועיים בחברת התעופה הישראלית הגדולה בישראל מחובתנו לתמוך במאבקם הצודק של תלמידי הטיס, עובדי השדה, תושבים ופעילים חברתיים לשמור על שדה התעופה הרצליה.

Comentários


bottom of page