top of page

אגודת התעופה הכללית מרכינה ראש ומשתתפת בצער משפחת שפירא על פטירתו של דני (דניאל) שפירא היום (09.12.22) בגיל 98.


דני היה מראשוני טייסי חיל האוויר הישראלי בוגר קורס הטיס הראשון של חיל האוויר, השתתף במלחמות ישראל כטייס קרב ובהמשך שירת את המדינה שנים רבות כטייס ניסוי.


דני היה הטייס המערבי הראשון להטיס את מטוס הקרב הסובייטי מיג-21 שערק מעיראק לישראל ב1966 ונתן לחיל האוויר יתרון משמעותי במלחמת ששת הימים.


דני הטיס יותר מ100 סוגי מטוסים שונים החל ממטוסי בוכנה למטוסי סילון המהירים בעולם.


אגודת התעופה הכללית מחבקת את משפחת שפירא ומחזקת אותה בלכתו של דני ז"ל.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page