top of page


מהיום, חברי אגודת התעופה הכללית

נוחתים בקריית שמונה


בחינם !!!


אגודת התעופה משלמת בשבילכם

את אגרת הנחיתה*בתיאום מראש עם מפעיל המנחת

*מוגבל ל-3 נחיתות לטייס לחודש

*מותנה בהצגת כרטיס חבר אגודה בתוקף

*ההטבה לטיסה פרטית או טיסת הדרכה במידה והחניך חבר אגודה בלבד

*המפעיל/האגודה רשאים להפסיק את ההטבה בכל עת

*מומלץ להתעדכן באתר האגודה ובפייסבוק להטבות נוספות

*להצטרפות או חידוש חברות לחצו כאן

ט.ל.ח

bottom of page