top of page

עודכן: 1 ביולי 2021


לחברים שלום,

בתקופה האחרונה אנו עמלים על שיקוף רשות התעופה האזרחית בכלל החלטותיה ומחלקותיה. כל זאת ועוד מתבצע בעזרת מגוון רחב של כלים חוקיים וחוקתיים העומדים לרשותנו.

האגודה יצאה בסקר בקרב חבריה באמצעות חברת הסקרים "דיירטק פולס", אודות תפקודה של רת"א ואנו שמחים לעדכן שבכל כמה ימים נפרסם סקר נוסף.


מה ציבור הטייסים חושב על מחלקת רישוי?


התוצאה הראשונה שנפרסם היא דירוג של מחלקת רישוי עובדי טיס בגין מענה טלפוני.

76.3% השיבו ,'גרוע' ו 'גרוע מאוד' ואילו רק 5% השיבו 'מצוין'.
אנו מבקשים מרת"א לפרסם את תוצאות הסקרים שערכה בשנתיים האחרונות (2019-2021) וכמו כן נשלחה בקשת חופש מידע בגין אותם סקרים, במטרה לקבל את תוצאותיהם.

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


עוד עדכונים בהמשך.


רשות התעופה האזרחית - שומרת על עובדי הרשות

אגודת התעופה הכללית – שומרת על התעופה!

Comments


bottom of page