top of page

עודכן: 16 באוג׳ 2020

לנחיתה מוצלחת נדרשת גישה מיוצבת. בכתבה זו, נלמד עוד על נושא חשוב זה.


מאת: תום טרנר , מאנגלית: איציק מה-יפית מתוך Pilot workshops.com Stabilized Approach


שאלת מנוי Bruce M: ” מהי גישה מיוצבת? המדריך שלי מתייחס לכך לעתים קרובות. ”

תום: “אפילו טייסים מקצועיים לא מסכימים בדיוק על מה הכוונה בגישה מיוצבת. הדרכת הבטיחות של חברות התעופה מקדישה את מרבית תשומת ליבה למה שאינו גישה מיוצבת, ולא למה היא. מדריך המידע האווירי של ה-FAA מעורפל לא פחות בהגדרה מדויקת. עם זאת, יש הסכמה כללית כי טיסה בגישה מיוצבת הופכת את הנחיתה הבטוחה ליותר סבירה, וגישה בלתי מיוצבת היא גורם תדיר בהתרסקות מטוסים. אז בואו נסתכל תחילה על מהי גישה לא מיוצבת, וממנה נגדיר הגדרה של גישה מיוצבת המגדילה את הבטיחות והיא שימושית בתא הטייס של התעופה הכללית.

גישה בלתי מיוצבת הינה גישה בה אחד או יותר מהמשתנים הבאים: המהירות המכשירית של המטוס, מצב אף, מצב מדפים וכני נסע – תצורת המטוס – ו/או נתיב גלישה, משתנים ברגעים האחרונים של הגישה. שינויים באחד מהמשתנים הללו בקרבת הקרקע יקשו על הטייס לנתב את המטוס לנגיעה חלקה ומדויקת. זה יידרוש מיומנות ותזמון רבים יותר מכפי שהיה נחוץ בכדי לנחות בצורה חלקה באזור הנגיעה של המסלול. המטוס עשוי לנחות קצר או לצוף ולנחות לאורך המסלול; זה עלול להקפיץ, לזקר או להיכנס לתנודה מושרית על ידי הטייס. כל אחד מהתרחישים הללו יכול להיות הרה אסון עבור המטוס ויושביו.

אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מהי המשמעות של חוסר יציבות. זה מאפשר ליצור הגדרה ניתנת לשימוש של גישה מיוצבת, המותאמת במיוחד לטייס התעופה הכללית. גישה מיוצבת היא זו בה המטוס נמצא במהירות, בתצורה ובנתיב הגלישה בגישה סופית, נניח, כ-500 רגל מעל גובה סף המסלול עד שהטייס מתחיל את הצפת הנחיתה.

אולי שמתם לב שלא הזכרתי את הגדרת הכוח של המטוס. כוח צריך להיות ליד או בסמוך ליעד שיביא למהירות האוויר המיועדת בתצורת הנחיתה. אבל הכוח הוא המשתנה האחד: השתמשו בשינויי כוח לשמירה על נתיב גלישה בעוד כל שאר המשתנים קבועים.


נחיתות בטוחות, צפויות ובעלות עומס עבודה נמוך נובעות מקביעת מהירות הנחיתה, תצורת המטוס ובקרת נתיב הגלישה. אם המטוס אינו מיוצב, אל תנסו להציל את הנחיתה. לכו סביב, היכנסו מחדש להקפה או לגישת המכשירים והיו בטוחים שאתם מיוצבים בפעם הבאה.1 comentario


חשוב ביותר ואינו מובן מאליו, לטייס המנוסה, בטח ובטח לטייס המתנסה שזה עתה הצתרף לעולם כטייס מהשורה. כל הכבוד על היוזמה

Me gusta
bottom of page