top of page

אגודת התעופה הכללית רוצה להודות ולהכיר תודה לפקחית הטיסה אלינור לרגל פרישתה ממגדל הפיקוח בשדה התעופה הרצליה.אלינור שירתה בנאמנות ומקצוענות רבה מאות טייסים וטייסות במהלך הכשרתם והתפתחותם המקצועית בהרצליה.


שירותה האדיב נשמע בבירור על גלי הרדיו ובאוזניות בכלי הטיס.


תמיד עם רצון טוב ושיתוף פעולה אלינור השאירה חותם על התעופה הכללית ושדה התעופה הרצליה בפרט.


אלינור, בשם כל חברי האגודה אנו חותמים במילה אחת, תודה!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page