top of page

עודכן: 30 בינו׳ 2021

כחלק מתפקידה לפתח התעופה, כרגיל, מעדיפה רת"א מטוסים על הקרקע ולא באוויר.

בניגוד לגופי המדינה האחרים, אשר דווקא מייצגים את מקבלי השירות ובמקום לדאוג לאינטרסים של חברות התעופה ולעמוד כ'חומה בצורה' לשמירה על הענף החשוב שלנו ועל פיתוחו עושה רתא שוב ושוב ושוב את ההיפך הגמור.

בימים קשים אלה, בו חברות התעופה מצליחות להתפרנס ממעט טיסות החילוץ של ישראלים, זיהתה רתא 6 מטוסים שטסים לחלץ ישראלים מחו"ל (בריאות, רפואי, לוויות וכיו"ב) וכמובן שטיסתם אושרה על ידי ועדת החריגים שהוקמה בחוק.

כמו כן, לאור תרומתה הרבה של רת"א לתעופה בשנים האחרונות (סגירת שדות תעופה וכו'), החליטה שוב להתנדב לעצור התעופה ואמש הוציאה לחברות התעופה מכתב להגיב תוך 48 שעות ואשר בכוונתה לקחת את הרישיונות של חברות התעופה, וכי כל טיסה בסגר תידרש לאישור מרתא ומראש, תוך חריגה קיצונית מסמכות ואולי כדי להתחבב על פוליטיקאים.

לרתא אין סמכות כזו, על אף שהיא סבורה שכן, לאור שיכרון הכוח והגדלות שלה - כמו שטענה האגודה בעבר, תקנות שעת חירום הן עניין של משרד הבריאות ושל הממשלה בלבד.

במידה וכל רשות תעשה הישר בעיניה נהפוך להיות דיקטטורה חסרת מעצורים.


כדי להפעיל את סמכותו (אם בכלל ניתן, צריך להיוועץ שר התחבורה עם שר התיירות ולקבל חוות דעת של וועדה מיוחדת (זאת לגבי חלק מטוסים - מעל 5,700 ק''ג), הוועדה כאמור, מורכבת בין היתר ממנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים במשרד האוצר.

בעניין זה לא הוצג לחברות, כי פעל המנהל כפי הנדרש ממנו בחוק, כמו גם הסמכה של השר, כי ראש רת"א רשאי לפעול מטעמו, לא הוצגה.


ללא חקיקה מתאימה, אין לרת"א כל סמכות שכזו.


המכתב ששלח מנהל רשות התעופה האזרחית לחברות התעופה:Comentarios


bottom of page