top of page

פרסום מתוך אתר "כלכליסט":


אגודת התעופה הכללית מובילה מהלך להגשת בג"ץ נגד משרדי הביטחון והתחבורה, רשות תעופה אזרחית (רת"א) ורשות שדות התעופה (רש"ת) "לשחרור חיבוק הדב של צה"ל, שמחזיק את האחריות על הפיקוח האווירי האזרחי בשדות התעופה הפנים ארציים", אומר עו"ד ירון אפרת, יו"ר האגודה.


להמשך קריאה ב"כלכליסט":

Kommentare


bottom of page