top of page

מתוך אתר "כלבו חיפה קריות":


בהתנגדות שהגישה אגודת התעופה הכללית למעבר פעילות התעופה מהרצליה לחיפה כלל לא מוזכר המעבר לחיפה כאפשרות. דרישתה של האגודה היא ששדה התעופה בהרצליה יפונה רק לאחר שתאושר התוכנית לשדה תעופה קבוע במזרח חדרה ויוקם שדה חלופי.


להמשך קריאה באתר "כלבו חיפה קריות":

Comments


bottom of page