top of page

מתוך אתר "חי פה":

אגודת התעופה הכללית בישראל, עמותה הפועלת לקידום התעופה בישראל ולייצוגם של טייסים, בעלי מטוסים ואחרים בתחום הטיס, תארח את מטס הידידות שנחת היום בשדה התעופה הבינלאומי בחיפה.


להמשך קריאה באתר "חי פה":

Comments


bottom of page