top of page

מתוך אתר חיל האוויר:


שדה-תעופה משלים לנתב"ג ברמת-דוד ומערכת להגנת מטוסים אזרחיים מפני טילים – אלו חלק מהנושאים בהם עסקו בכנס התעופה האזרחית של מכון פישר. במהלך הכנס דנו בכירים בתעופה בארץ ובעולם בשאלה לאן מועדות פניה של התעופה בישראל.


להמשך קריאה באתר חיל האוויר:Comments


bottom of page