top of page

מתוך אתר חיל האוויר:


שדה-תעופה משלים לנתב"ג ברמת-דוד ומערכת להגנת מטוסים אזרחיים מפני טילים – אלו חלק מהנושאים בהם עסקו בכנס התעופה האזרחית של מכון פישר. במהלך הכנס דנו בכירים בתעופה בארץ ובעולם בשאלה לאן מועדות פניה של התעופה בישראל.


להמשך קריאה באתר חיל האוויר:

https://www.iaf.org.il/4401-41258-he/IAF.aspxbottom of page