מכתב אל מנכ”ל רש”ת – הפעלת ש”ת הרצליה ע”פ הוראות תכנית מתאר תמ”א 15ב’

לעיונכם מכתבו של יו”ר אגודת התעופה הכללית אל מנכ”ל רש”ת

> למכתב LLHZ060720

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.