תלונות של חברים על התנהגות דורסנית של בעלי תפקידים ברת”א

חברי אגודה יקרים

מזה זמן רב אנחנו מקבלים תלונות של חברים על התנהגות דורסנית של בעלי תפקידים ברת”א.
התלונות הן על חוסר בהירות לגבי זכויותינו כטייסים ועל חוסר אחידות בדרישות של בעלי התפקידים באגף פיקוח אווירי, שמיועדים לתת לנו שרות. בנוסף, רת”א אינה פועלת על פי החוק והתקנות ומשתמשת בפמ”ת ככלי חקיקה ולא ככלי לפרסום מידע, וישנם מקרים שאפילו אינה מקיימת את הכתוב בפמ”ת.

תפקידה של האגודה לדאוג לזכויות חבריה

בתחילה פנינו לרת”א בניסיונות הידברות על מנת להסביר את הבעיה תוך הבאת דוגמאות כלליות, זאת מתוך חשש של נקמה במתלוננים. לא זכינו לשיתוף פעולה. אפילו לא להסכמה לבדוק ללא ציון מקרים ספציפים
כבר בספטמבר 2017 הבענו תמיכה באיגוד חברות התעופה והמוסכים.

כתבנו לאיגוד : “גם אנחנו חשים את חוסר האחידות והבהירות בפעולות האכיפה של גורמי רת”א אשר בהיעדר כללים ברורים וידועים, פועלים פעמים רבות על פי שיקול דעתם האישי. האכיפה הסלקטיבית פוגעת בחברי האגודה.”

העתק נשלח לרת”א, שר התחבורה, מנכ”לית משרד התחבורה וח”כ יצחק וקנין
רת”א בחרה להתעלם מקריאתנו.

בחודש ינואר 2018, במסגרת פגישה ברת”א על נושאים שונים, כולל בירור דרך טיפולם בנושא ביטול הפטור על הדלק ולאור גידול במספר המקרים חזרנו שוב על הבעיה. רת”א דרשה לקבל מקרים ספציפיים. הסברנו שאנשים לא מוכנים להזדהות מחשש לנקמה אך הבאנו דוגמה ללא שמות.

התשובה של רת”א הייתה סתמית תוך התעקשות לקבל שמות וללא נכונות להיכנס לבדיקה כללית בנושא חוסר האחידות.

ביום שני 20.2.2018 פנינו לרת”א עם תיאור מקרה מפורט כולל שם הטייס כפי שהם ביקשו, הטייס פנה בנושא דרישות לחידוש היתר טיסה בשדה דב. הוכחנו לרת”א שהדרישה שלהם נוגדת את הכתוב בפמ”ת שהם כתבו.

הפעם הדרישה הייתה תקיפה עם הצעדים שננקוט באם לא יתייחסו עניינית לפניה שלנו, כולל פניה לבית משפט, למבקר המדינה, ליועץ המשפטי ולמנכ”לית משרד התחבורה. (יגאל – לצרף קישור למכתב השלם שיעלה לאתר) התשובה הסתמית של יואל פלדשו מנהל רת”א הייתה מידית:

“אתם לא עו”ד ואין לכם כל מעמד ייצוגי בהקשר להחלטות רת”א לגבי פרט זה או אחר. הפרט יכול לפנות לרת”א בעצמו.בעניין המעמד החוקי

ברצוננו להבהיר כי הרבה מאד עמותות פונות לרשויות המדינה ובתי המשפט וזוכות להתייחסות.
בג”צ הכיר בעמותת משתמשי הרצליה כגוף ייצוגי ודן בעתירה שהוגשה.. בג”צ הרחיב בהלכה פסוקה את המעמד של האגודה לזכויות האזרח, ועד פסיקות רבות.
רת”א כהרגלה היא מעל לחוק ולבית המשפט ומצפצפת על שלטון החוק.

נבקש את התייחסות היועץ המשפטי לממשלה ואת התייחסות מבקר המדינה

האגודה תפנה לכל הגורמים שצוינו במכתבנו ליואל פלדשו מנהל רת”א ולכל גורם שתמצא לנכון על מנת להמשיך להגן על זכויות החברים

בברכה

ועד האגודה

הפניה למבקר המדינה, יועמ”ש לממשלה ומנכ”ל משרד התחבורה

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.