top of page

חברים יקרים מי שהתעופה חשובה לו ורוצה להימצא במקום משפיע למען התעופה בישראל. לכן, פתחנו את הוועדות השונות של אגודת התעופה כדי שתוכלו להתנדב ולהשפיע על פעילותן. לכל ועדה יהיו יושבי ראש וסגנים. כל וועדה תעלה המלצות להנהלת האגודה ליישום ורעיונות לפיתוח בתחומה. להרשמה לחצו כאן


Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page