top of page


רקע:

בשל שיפוצים וסיבות ביטחוניות, שדה התעופה בחיפה נסגר. שדה זה היה תחנת יציאה וכניסה לתעופה הקלה. חברי אגודת התעופה הכללית נאלצים להשתמש בשירותי נתב"ג ובשירותי חברת הנדלינג "לאופר תעופה" בעלות מופחתת.


תנאי ההסדר:

 • ההסדר תקף לחברי אגודת התעופה הכללית בלבד.

 • תקף לטיסות פרטיות בלבד בשעות היום VFR.

 • ההסדר יישאר בתוקף עד לפתיחת שדה התעופה בחיפה.


נוהל כניסה ויציאה מהארץ:

 1. המראה משדה הבית: נחיתה בנתב"ג - טיסת פנים והמראה לחו"ל.

 2. נחיתה מחו"ל: נחיתה בנתב"ג והמראה לשדה הבית בארץ - טיסת פנים.


אחריות הטייס:

הגשת בקשה לקבלת שירות:

 • שליחת בקשה במייל עם צילום תעודת חבר באגודה על שם הטייס שבמרשה בתוקף.

 • צירוף מירשה לטיסת הפנים (VFR) ומרשה לטיסה מנתב"ג לחו"ל.

 • הגשת הבקשה במייל למוקד חברת לאופר ויידוע שני המכותבים הנוספים שמופיעים ברשימת הכתובות.

 • תיאום והודעה לממל"ת.

 • הכנת רשימת נוסעים ו- GEN DEC.

 • קבלת אישור נחיתה בשדה היעד בחו"ל (בקפריסין דרושים לפחות 3 ימי עבודה מראש, ביוון 48 שעות).


דגשים:

 • זמן סידורי הקרקע: כשעה וחצי להליך הקרקעי ביציאה ובכניסה.

 • בעת חזרה מחו"ל יש להגיש מירשה לטיסה חזרה מנתב"ג לשדה הבית ולוודא ששדה היעד מוכן.

 • לעדכן את מוקד לאופר מוקדם ככל הניתן על שינויים בלוז המתוכנן לחזרה ארצה.


נוהל עם חברת לאופר:

 • הפעילות תבוצע ע"י חטיבת ה-VIP בראשות יובל (כתובת המייל בהמשך).

 • כל הסלוטים יתואמו ע"י מוקד חברת לאופר.יציאה מהארץ:

 1. הגעה לנתב"ג: רק צוות אויר, פוגשים את הנוסעים בכניסה לטרמינל היציאה בהתאם לתיאום מוקדם.

 2. בנתב"ג:

 • פגישת צוות האויר בלבד בפתח המטוס לאחר הנחיתה ממגידו/הרצליה.

 • ליווי צוות האויר בלבד דרך שער שלום אל שער 02 בטרמינל 1 (במידה ויוצאים מטרמינל 3, הצוות יגיע עם השאטל).

 • תיאום טלפוני עם נציג לאופר יום קודם.

 • ליווי צוות האויר והנוסעים בתהליך נוסע יוצא מטרמינל 1 או 3 בהתאם לשעות הפעילות.

 • הסעת הנוסעים והצוות אל המטוס.


כניסה לארץ:

 • פגישת הנוסעים וצוות האויר בפתח המטוס.

 • הסעת הנוסעים והצוות אל טרמינל 3 (הסעה בלבד, ללא ליווי בטרמינל).

 • פגישת צוות האויר בשער 02 בטרמינל 1 וליווי בתהליך נוסע יוצא פנים ארצי.

 • הסעת הצוות אל המטוס והמראה לשדה הבית.


דגשים נוספים:

 • השירות מיועד לטייסים המציגים תעודת חברות אגודת התעופה הכללית בתוקף זהה לשם הטייס המפקד שבמרשה.

 • הפניה למוקד השירות של חטיבת ה-VIP של חברת לאופר.

 • יש להזמין את השירות לפחות 48 שעות לפני הביצוע.

 • תשלום מבוצע בכרטיס אשראי מראש בעת ההזמנה.

 • טיפול במטוס באחריות צוות האויר בלבד.

 • אישורי המראה/נחיתה (סלוטים) יבוצעו ע"י חברת לאופר תעופה (השירות כלול במחיר).


מחירון השירות:

 • 1150 ₪ + מע"מ לכיוון לקבוצה של עד 4 נוסעים.

 • 1465 ₪ + מע"מ לכיוון לקבוצה של 5 עד 8 נוסעים.

 • ביטול טיסה עד 12 שעות לפני ביצוע - החזר כספי מלא.


דרכי התקשרות:

Bình luận


bottom of page