הסבר מפורט מאוד שהכין תומר חיים על מחשבוני ניווט עבור חברי האגודה.