top of page


אגודת התעופה הכללית בישראל ע.ר.

Israeli Association of General Aviation


 

יום שישי כ"ח תשרי תשפ"א

יום שישי 16 אוקטובר 2020

מושון, יואל, סוני שלום,


בכוונת אגודת התעופה ללמוד נושא הסגירות המתבצעות באופן קבוע לתעופה בישראל כאילו אנחנו לא קיימים וכאילו התעופה האזרחית הינה אורחת והמשתמשים ואשר בבחינת אזרחים ללא זכויות.

נזכיר - המדינה באה לשרת את האזרחים ולא האזרחים את גורמי המדינה.

אני בטוח שכלל המכותבים פטריוטים, וכולנו רוצים חיל אוויר חזק ואיכותי לצורך שמירה על אזרחי מדינת ישראל.


כשאני בא לבדוק עם עצמי בקשר לכרסום בזכויות שקבועות לי כאזרח מן השורה, אני נוהג לפשט לעצמי הדברים באופן כללי ואז בוחן האם יש חריג לאותו כלל "כללי".

במקרה שבפנינו ביקשתי מעצמי לפשט הסוגיה ולדמות אותה לחופש התנועה שלי בכבישי ישראל עם הדוקאטי הכתום שלי, וחשבתי לעצמי האם הצבא יכול למשל לסגור לי את כביש איילון, או כבישי גישה אל הבית שלי, אל מקום העבודה שלי או אל מקומות הפנאי והבילוי שלי - התשובה שמיד עלתה בראשי, היא וודאי שלא, אך יחד עם זאת אל לי להתעלם מהמציאות בה אנו חיים וכי גם למדינה יש דרישות משל עצמה לצורך ניהולה וזו יכולה להפקיע מהאזרח הקטן עם הדוקאטי הכתום את הזכויות החוקתיות שלו מעת לעת וכפי הנראה גם ובמקרים חריגים את חופש התנועה שלו ואת החופש שלו להתפרנס ולפגוע בפרנסה שלו ובעיסוקו.

כך משל אם הצבא צריך לסגור איזה כביש מטעמים של ביטחון המדינה, מן הראוי שהצבא יוכל לעשות כן במידה שתרמוס כמה שפחות את הזכויות של אזרחי המדינה עליו מופקד הוא לשמור.


מהתא להתם (כאילו: לענייננו): אבקש להפנות את כלל המכותבים (CC) ובעיקר לקבל מהממוענים (יואל, מושון, סוני), התייחסות למקור הסמכות החוקי בו חיל האוויר סוגר חלקים במרחב האווירי של ישראל ממש כל יום. כן כל יום ממש כל יום. זאת כאמור מהטעם של ביטחון המדינה.

אסביר..


סעיף 82 לחוק הטיס קובע את ההסדר החוקי לכך שהמנהל (ראש רת"א), "אחראי לתכנון ולפיתוח של המרחב הפיקוח התעופתי של ישראל שהוקצה לשימוש התעופה האזרחית, לפי סעיף 80 לחוק"

עולה אם כך שיש מרחב אווירי שהוקצה לתעופה האזרחית ולשימושה.


אך כפי שהדגמתי לעיל, ניתן להגביל מעת לעת ובאופן סביר ובמידה שאינה עולה על הנדרש את הזכויות שלי ושל הדוקאטי הכתום שלי, ולכן נקבע הסדר מיוחד להגבלת התנועה של התעופה האזרחית, במנגנון שלא מבייש את מי שחוקק את החוק, מנגנון שניתן לקרוא אותו באופן מאוד נוקשה וכפי הנראה ניתנה שם הדעת לעניין הפגיעה בזכויותיה של התעופה האזרחית ושל אזרחי ישראל המשתמשים בו, וכך נקבע בסעיף 82(ו) "שר הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך , רשאי, ככל האפשר לאחר התייעצות עם המנהל, ליתן הוראות המגבילות או האוסרות טיסה במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, מטעמים של ביטחון המדינה, הודעה על מתן הוראות כאמור תועבר למנהל וליחידות הנת"א הנוגעות בדבר"


ועכשיו ובעברית ממש פשוטה: הרי כולנו מבינים שלא ניתן להגדיר כל תרגיל אשר פוגע בתנועה של התעופה האזרחית כדי הצורך להגביל ולפגוע בזכיות האזרחים מהטעם של ביטחון המדינה.


זה העניין העיקרי שבכוונתנו לברר עד תום.

תעופה בישראל אין ממש ובמדינות אחרות כאשר יש קונפליקט בין תעופה אזרחית לצבאית זכות הקדימה היא לאזרחית ואידך זיל גמור.


במאמר מוסגר אציין לטובה את שיתוף הפעולה והשירות הטוב שמשתמשי התעופה האזרחית מקבלים מחיל האוויר אשר עומדים על משמר ארצנו ונודה להם על כך במיוחד במכתב מסוג זה (גם למושון ולצוות סנכרון)


יואל, נבקש לקבל ההנחיות המנהליות (הנוהל) אשר אתם עובדים לפיו בעניינים מעין אלו.

סוני, אבקש להפיץ לציבור את הנוהל אשר אתם עובדים לפיו 

מושון, נבקש לקבל בכל סגירה אישור פוזיטיבי כי כל סגירה בוצעה בהתאם לדין ומכוח איזה מקור חוקי התבצעה ההגבלה כאמור


בכוונת אגודת התעופה הכללית לעמוד על עניין זה ולבחון אותו עד תום - לא הגיוני שסוגרים לנו את השמיים בכל יום מהטעם של ביטחון המדינה, מי שסבור כי כך הדבר עושה לפחות שקר בנפשו.


בריאות טובה לכולם 

כפר שמריהו ת.ד. 840 469100

P.O.B 840 Kfar Shemaryahu 469100 Israel

FAX : (+972) 09-9557673 : פקס Tel : (+972) 09 9516660 : 'טל Email : office@aopa.org.il : דוא"ל URL: www.aopa.org.il : אתר

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page