מתוך אתר "שרון און ליין":


אגודת התעופה הכללית בישראל, עמותה הפועלת לקידום התעופה בישראל ולייצוגם שלטייסים, מדריכי טיסה, בעלי מטוסים וחניכי טיס, ממשיכה להילחם בקריאה לסגירתו של שדה התעופה ע"ש מודי אלון בהרצליה.


להמשך קריאה באתר "שרון און ליין":

https://sharonline.co.il/local-news/airport/