top of page

מתוך אתר "כלכליסט":


דירות במקום מטוסים: הוותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור), בראשות עו"ד שלומי הייזלר, אישרה את התוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה במתחם שדה התעופה הרצליה שעתיד להתפנות.


להמשך קריאה באתר "כלכליסט":

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page