יו"ר האגודה עו"ד נתי פרץ, בראיון לערוץ הכנסת, על מצב התעופה הישראלית.

עוד הוסיף יו"ר האגודה, כי מירב האחריות למצבה העגום של התעופה בישראל רובץ על כתפה של רשות התעופה האזרחית, אשר זו עושה בדיוק ההיפך מתפקידה בחוק לפתח התעופה.