top of page

אגודת התעופה הכללית סופדת למייסדה יצחק (צחיק) יבנה שנפטר בחמישי האחרון (20.01.22)


יצחק היה מראשוני טייסי חיל האוויר הישראלי ולמד לטוס בזרוע האוויר של הפלמ"ח, השתתף במלחמות ישראל מהקוממיות במחתרות ועד מלחמת יום הכיפורים.

פיקד על מגוון טייסות קרב בחיל האוויר ועל בית הספר לטיסה של חיל האוויר


הקים את אגודת התעופה הכללית וכיהן בתפקיד היו"ר מהקמת האגודה ב1974 עד לשנת 1984 ותרם תרומה רבה לתעופה האזרחית הישראלית.


אגודת התעופה הכללית מחבקת את משפחת יבנה ומחזקת אותה בלכתו של יצחק ז"ל, איש יקר ופורץ דרך.

Comentários


bottom of page