ארכיון קטגוריות: חדשות האגודה

קביעת מבחנים עיוניים לעובדי טיס

החל מיום 12/5/19 קביעת מבחנים עיוניים לעובדי טיס ולטכנאי בדק כלי טיס (טכבכ"ט) תתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר או אפליקציית MY VISIT.

לנוחיותך, מצורף קישור לאתר: https://myvisit.com/#!/home/signin/

 חשוב- בהורדת האפליקציה או בכניסה ראשונית לאתר יש לבצע רישום.

אם לא יבוצע רישום בפעם הראשונה (באתר או באפליקציה), לא יתקבל מסרון עם המידע לגבי מועד הבחינה שנקבעה וההנחיות לבחינה.

 מצורפות הנחיות למבחנים בקישורים הבאים:

לעובדי טיס- הרשמה והנחיות למבחן עיוני לעובדי טיס

לטכנאי בדק כלי טיס- הנחיות למבחן עיוני לטכבכ"ט

 נ.ב- מבחנים שכבר נקבעו יש לבטל ע"י שיחה טלפונית עם לירון (עבור טכנאים) או עם יפה (עבור שאר עובדי הטיס).

 בהצלחה!

 רשות התעופה האזרחית

 עובדי טיס- קבלת קהל בימים ב'/ ג'/ ה' בשעות: 09:00-12:00

קבלת קהל צוות אוויר טל': 03-9774502/3    פקס: 03-9774597 דוא"ל: rishuitais@mot.gov.il

מבחני תאוריה צוות אוויר טל': 03-9774504 פקס: 03-977451דוא"ל: agrot_mivhan_teorya@mot.gov.il

רפואה תעופתית קרא עוד

עדכון מידע תעופתי

עדכון מידע תעופתי 3-19 עלה לאתר האינטרנט של רשות התעופה הישראלית וזמין לצפייה.

הכניסה לתוקף של עדכון 3-19 הינו ב-20 ביוני 2019.

העדכון הינו רק ב-AIP הבינלאומי. אין עדכון בפמ"ת הפנים ארצי.

 מצ"ב קישור לצפייה באתר –

AIP - http://en.caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=269

ברצוני להזכירכם  כי העדכון  לא  מופץ  כעותק  קשיח.

 בכבוד רב,

 נדב קידר | מנהל יחידת שירותי מידע תעופתי | רשות התעופה האזרחית

משרד: 03-9774569 I פקס: 03-9774599 I נייד: 050-7313742 I

דואר אלקטרוני: Keiddarn@mot.gov.ilKeiddarais@gmail.com I  I www.caa.gov.il

ISO 9001:2015 Certified:

...
קרא עוד