ארכיון קטגוריות: המאבק על עתיד שדות התעופה

תכנית לסגור את שדה התעופה הרצליה

חברי אגודה יקרים

לאחרונה אנחנו עדים לשטף ידיעות על תכנית לסגור את שדה התעופה הרצליה ומנגד על פניה של ראש עיריית הרצליה להחזיר את הדיון בתכניות הבניה בעיר לוועדה המקומית.

עמדת אגודת התעופה ברורה - שדה התעופה בהרצליה איננו מעכב בניה, השדה יכול להמשיך ולפעול יחד עם בניה שתואמת את האופי של העיר הרצליה.

היה ויוחלט להעתיק את השדה, יש לעשות זאת לחלופה במרכז הארץ.

גופים שעסקו בנושא קבעו בצורה זו או אחרת ששדה התעופה בחיפה איננו תחליף לשדה הרצליה. הניסיון להעביר את הפעילות לחיפה יביא כליה לתעופה הכללית בישראל, יעצור את תכניות הכשרת הטייסים ויפגע בתעופה המסחרית והמובילים.

עמדה זו נתמכת -

  • כפי שנכתבה בדו"ח ועדת בודינגר שאומץ על ידי הממשלה. לא סוגרים שדה תעופה מבלי להקים חלופה

  • בעמדת בג"צ שלא אישר לסגור את שדה התעופה בהרצליה וכיוון לחלופה במרכז הארץ.

  • בפעולות של רש"ת שבוחנת חלופות באזור השרון.

  • קרא עוד