ארכיון קטגוריות: בטיחות טיסה

דו"ח חקירה של אירוע בטיחותי חמור

בתאריך 18.1.2018 פרסם החוקר הראשי דו"ח חקירה מס 82-17 של אירוע בטיחותי חמור, בעניין  אובדן התמצאות חריף בטיסה של טייס פרטי  וכמעט פגיעה בים.

 אני מבקש מכולכם לקרוא את הדו"ח הזה וגם לצפות בסימולציה של מסלול הטיסה. מפחיד מה יכול היה לקרות.

 תודה

 יהודה ביין – יו"ר ועדת בטיחות טיסה 

קישור לאתר החוקר הראשי  aiai.mot.gov.il

קישור לדו"ח החקירה      http://aiai.mot.gov.il/betihut-tisa-cbl/dohot-hakira-cll/1433-82-17

קישור סרטון סימולציה של מסלול הטיסה    https://www.youtube.com/watch?v=-H2S2eT7tFg...
קרא עוד

תמונת הבטיחות 2016

השנה, בהתאם לפרסום הדו- שנתי, מצורפים בפרק 4 סקרי הערכת המצב הבטיחותי המדינתי ולתחום המובילים האוויריים

לתשומת ליבכם לשיפורים  בתכנים  הבאים:

א.      הוספת משמעותית של התרשימים הרב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ"א מידע של 5 שנים). ב.       הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמה השנייה והשלישית בדגש על המובילים האוויריים ותעבורה אווירית. ג.       הצגת נושא מורחב בפרקי המובילים והתעופה הכללית- סעיפים 3.1.4, 3.2.4. ד.       שער העשייה של רת"א בוטל וחלק מהתכנים הוטמעו בשערים האחרים. ה.      צומצם פרק האז"מ. ו.         נוסף בתקציר המנהלים פאזל שנועד להציג את ההערכה האיכותית של מצב הבטיחות בתחום המובילים האוויריים, התשתית התעופתית וניהול התעבורה האווירית בישראל.

נדגיש שהסיכום הולך מהכלל (תקציר מנהלים ונתונים עיקריים) אל הפרט (שער 3 לפי תחומי טיסה/תעופה).

מדובר בסיכום ולא בתכנית עבודה בטיחותית ועם זאת ניתן...

קרא עוד