פמ”ת פנים ארצי

אזהרה !! See disclaimer

העלאת פמ”ת באתר האגודה אינו בא להחליף את השימוש בספר המקורי והמעודכן שפירסם מנהל התעופה האזרחית, אלא משמש כעזר בלבד !
בכל תכנון של טיסה בפועל יש להסתמך על המסמך המקורי ! והמעודכן בלבד !
לתשומת לבכם כי ע”פ התקנות יש לקחת את כרך הפמ”ת לכל טיסה ועליו להיות בהשיג ידו של הטייס למקרה הצורך. אין אגודה אחראית לתוכן המסמך חלקו או מקצתו !

לידיעתכם ! כל סיוע שמציעה אגודת התעופה או נציגיה לחברים לרבות במידע, בחומר המופץ באתר ,בתאום ובכל הקשור לפעילות אוירית, משמשים לעזר בלבד ,אינם פוטרים אותכם מכל חיקוק, תקנה או חובה, ואינם מטילים על אגודת התעופה הכללית ו/או על נציגיה ו/או על חברי ועד האגודה וכל מי שטיפל בפרסום או בהפצת חומר ומידע תעופתי, או סייע בהכנת וקיום הפעילות, אחריות כלשהי לנזק, ו/או פציעה ו/או תאונה שיגרמו לכם ו/או לצד ג’ כלשהו אם יגרמו, בקשר להשתתפותכם בפעילות האגודה.
המפות המצורפות הן באיכות הצגה על מסך בלבד ולצורך התרשמות והכרת נתיבים . אין להדפיס מפות אלה משום שאיכות ההדפסה תהיה נמוכה מאד ולא קריאה, ואין להשתמש בהם לצורך טיסה.


מפיץ מורשה לפרסומי מידע תעופתי. פמ”ת פנים ארצי או AIP בינלאומי, מפות נתיבי תובלה נמוכים, מפות אוויריות לניווט, אוגדנים וחוצצים לפרסומי מידע ועוד. כתובת : מרכז ספיר, בנין 3, קומה 5, חדר 57אזה”ת גבעת שאול,ירושלים, 95464 טלפון: 02-6520464פקס: 02-6527638 דוא”ל: AIP@studio-dan.biz בנושא הפצת הפמ”ת בלבד

אתר רת”א
אתר מודיעין טייס – NOTAM

אל רשימת רופאים מורשים מטעם רת”א לערוך בדיקות רפואיות לרישוי עובדי טיס

קישור לפמ”ת המעודכן באתר משרד התחבורה


פמ”ת פנים ארצי
,

Domestic Hebrew A.I.P

פרק א’ כללי דן בכללי טיסה לסוגיהם, פנייה לקבלת אישורים, תוכניות טיסה ונושאים כלליים אחרים

General

פרק ב’ – טיסות מפרט את סוגי הטיסות ונתיבי הטיסה

Flights

ב-01 טיסה בנתיבי טיסת מכשירים
נספח א’ – Lower ATS routes chart
ב-02 ריתוק כלי טיס
ב-03 טיסה בנתיבי תובלה נמוכים לפי CVFR
ב-04 מעבר בין נתיבי ATS לנתיבי התובלה הנמוכים
ב-05 פעילויות אוויריות שונות
ב-06 דאיה
נספח א’ – אזורי דאיה ראש פינה
נספח ב’ – אזורי דאיה מגידו
נספח ג’ – אזורי דאיה באר שבע (תימן)
ב-07 טיסות חקלאיות
ב-08 טיסת אז”מ
ב-09 טיסות כלי טיס בלתי מאוישים
פרק ג’ – חירום נוהל כללי למקרה של אובדן קשר אלחוט דיבור ואופן הדיווח על תאונה או תקרית תעופתית

Emergency

מפת נתיבי תובלה נמוכים גבוהים

IFR routes

מפות נתיבי CVFR עידכון דצמבר 2010 באדיבות איתן ליפובצקי צפון    דרום
פרק ד – שדות תעופה פרק זה כולל את כל שדות התעופה האזרחיים ושדות תעופה אחרים המותרים לשימוש אזרחי

Airports

אילת

LLET

בן-גוריון (נתב”ג)

LLBG

הרצליה

LLHZ

חיפה

LLHA

ירושלים

LLJR

ראש פינה

LLIB

שדה דב

LLSD

פרק ה – מנחתים – פרק זה כולל את המנחתים שבהם מתקיימת פעילות אזרחית קבועה. (בפרק המנחתים יוכנסו מנחתים חדשים בעדכונים הבאים)

Airfields

ערד פרסום לא מעודכן Out of date

LLAR

קטיף פרסום לא מעודכן Out of date

LLKT

קציעות פרסום לא רישמי Unofficial

LLKZ

דימונה פירסום לא רישמי Unofficial

DIMONA

תגובות

תגובות