מפות / נקודות ציון

 

אזהרה !! See disclaimerהצגת מידע תעופתי באתר האגודה אינה באה להחליף את השימוש במידע המקורי והמעודכן שפירסם מנהל התעופה האזרחית, אלא משמש כעזר בלבד !
בכל תכנון של טיסה בפועל יש להסתמך על המסמך המקורי ! והמעודכן בלבד !
לתשומת לבכם כי ע”פ התקנות יש לקחת את כרך הפמ”ת לכל טיסה ועליו להיות בהשיג ידו של הטייס למקרה הצורך. אין אגודה אחראית לתוכן המסמך חלקו או מקצתו !
לידיעתכם ! כל סיוע שמציעה אגודת התעופה או נציגיה לחברים לרבות במידע, בחומר המופץ באתר ,בתאום ובכל הקשור לפעילות אוירית, משמשים לעזר בלבד ,אינם פוטרים אותכם מכל חיקוק, תקנה או חובה, ואינם מטילים על אגודת התעופה הכללית ו/או על נציגיה ו/או על חברי ועד האגודה וכל מי שטיפל בפרסום או בהפצת חומר ומידע תעופתי, או סייע בהכנת וקיום הפעילות, אחריות כלשהי לנזק, ו/או פציעה ו/או תאונה שיגרמו לכם ו/או לצד ג’ כלשהו אם יגרמו, בקשר להשתתפותכם בפעילות האגודה.
המפות המצורפות הן באיכות הצגה על מסך בלבד ולצורך התרשמות והכרת נתיבים

. אין להדפיס מפות אלה משום שאיכות ההדפסה תהיה נמוכה מאד ולא קריאה, ואין להשתמש בהם לצורך טיסה.

נ.צ. נקודות דיווח VFR
נ.צ. נקודות דיווח VFR

Word

מפת IFR

JPG

מפת נתיבים VFR צפון

JPG

מפת נתיבים VFR דרום

JPG

מפת נתיבי כניסה/יציאה מרודוס

JPG

דפיות אתונה יוון

PDF

דפיות ארקליון כרתים

PDF

תגובות

תגובות