שלושה סודות לנחיתה חלקה

נכתב על ידי Wally Moran,  תורגם על ידי איציק מה-יפית

 מתוך 3  Secrets to Smooth Landings  Pilot workshops.com

Roy B    שאלת מנוי: מהן שלושת שיטות הקסם העיקריות לביצוע נחיתות טובות ?”

 Wally: שיטת הקסם לנחיתות טובות, הלוואי והייתה לי אחת.

מספר דברים שאני כן יודע לגבי נחיתות טובות וגרועות הינן שהגישה הינה החלק הראשון החייבת להיות נכונה. אם הגישה שלכם אינה במהירות הנכונה ויציבה, חסכו נחיתה גרועה זו על ידי הליכה סביב ונסו מחדש.

במהירות משמעו להיות במהירות המתאימה לתנאים ומיוצבים במהירות. טעות נפוצה שאני רואה לעתים קרובות היא אי קיזוז הגה הגובה למהירות הרצויה. אם תעשו זאת, אזי לחצי משטח ההיגוי יהיו זהים עבור כל נחיתה. אם לא, אזי כל נחיתה הינה שונה.

טעות אחרת שראיתי הינה שהטייס ננעל על נקודה שקבע לעצמו מראש. זכרו שמטרת נקודת מכוון זו הינה להביאכם למסלול בגובה בטוח בלבד. כשהשלמתם זאת, נקודת המכוון אינה שימושית יותר.

בגישה הסופית, עליכם להזיז בתדירות את נקודת הייחוס הממוקדת מנקודת המכוון לנקודות במורד המסלול, ואז לעצמים בשדה בקרבת המסלול. כשאתם מתקרבים לנקודת המכוון, עליכם למקד את מבטכם בהמשך המסלול. המרחק חייב להיות יחסי למהירות המטוס. אם תמקדו קרוב מדי, דברים יטושטשו והתגובה עשויה להיות חריפה מדי או מאוחרת מדי וכתוצאה היגוי יתר או נחיתה לא מתוכננת. אם תמקדו רחוק מדי, התוצאה יכולה להיות נחיתה עם נגיעת גלגל אף תחילה.

כיוון שנקודת הראיה תלויה במהירות, יהיה עליכם להזיז את מיקוד הראיה קרוב יותר למטוס ככל שאתם מאיטים בהצפה. בעיה אחרת יכולה להיות הניסיון להביט מעבר לחרטום. כאשר חיפוי המנוע מתחיל לחסום את שדה הראיה שלנו מעבר לחרטום, עלינו להזיז את המבט לעבר כיוון 10:30 או 11:00.

אם כן, ודאו שהגישה שלכם מיוצבת, אתם מקוזזים בגישה הסופית ונסו להביט מעט רחוק יותר במורד המסלול לאחר שחציתם את סף המסלול, אולם מיד לאחר שהתחלתם את ההצפה הביטו קרוב יותר אליכם. יתכן וזה יעזור לכם בנחיתות משומנות שכולנו רוצים.

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.