קזז את המטוס שלך

נכתב על ידי Wally Moran ,  תורגם על ידי איציק מה-יפית

        מתוך Pilot workshops.com  Trimming Your Airplane

 Kenneth C. שאלת מנוי: באיזו תדירות עלי להתאים את קיזוז הגה הגובה במהלך טיסה אופיינית? מה השיטה הנכונה?”    

  Wallyשיטת קיזוז הגה גובה חשובה ולעיתים מתעלמים ממנה בכישורי הטיסה הבסיסית.

שמירת המטוס מקוזז, משחררת את הטייס מהצורך לאחוז בחוזקה את מוט ההיגוי בקביעות ובצורה כזו או אחרת לשמור את מצב המטוס. דבר זה מסייע להקטנת העייפות ומונע הסטה לא מתוכננת ממצב המטוס הרצוי אם דעתו של הטייס מוסחת.

כמעט בכל פעם שהכוח או המהירות משתנים, על הטייס להתאים את הגה הגובה בכדי לשמור את המצב הרצוי של המטוס. לפיכך, בטוח לומר שבכל פעם שהכוח או המהירות משתנים, יש צורך בשינוי קיזוז הגה הגובה.

השיטה המתאימה לקיזוז הגה הגובה  הינה להתמקם תחילה במצב העלרוד הרצוי באמצעות מוט ההיגוי ומדי פעם להתאים את קיזוז הגה הגובה להקלת לחץ מוט ההיגוי.

חשוב במיוחד שהגה הגובה יהיה מקוזז למהירות הנכונה בגישה הסופית. דבר זה יאפשר את תחושת ההגה ותגובת המטוס במהלך ההצפה בצורה זהה בכל נחיתה. פעולה שכזו לבטח תשפר את הנחיתות שלכם.

מכל מקום, יש מקום אחד בו כוח ומהירות משתנים אולם אין להשתמש בקיזוז הגה הגובה. זה במהלך ההצפה לנחיתה. קיזוז האף מעלה במהלך הצפת הנחיתה מביא את המטוס למצב אף מקוזז מעלה חמור ויכול לגרום לקשיים גדולים אם נדרשת הליכה סביב. שיטה זו הינה גורם בתאונות הליכה סביב.

עתה, אם המטוס שלכם מצוייד גם בקיזוז מאזנות והגה כיוון, יש לכם הרבה מאד אפשרויות לטוס ללא מגע יד. כפי שאתם יודעים, כוחות הפנייה שמאלה המשפיעים על המטוס שלנו משתנים כתלות בכוח ומהירות. מטוס מקוזז כיאות אמור לטוס ישר ואופקי, ללא ידיים, בכוח ובמהירות שיוט. כל סטייה ממצב זה תגרום לצורך בלחץ על הגה הכיוון בכדי לשמור טיסה ישרה ואופקית. למשל, במהלך טיפוס, נדרש להפעיל מעט הגה כיוון ימינה בכדי להתנגד לנטיות פנייה שמאלה. ולהפך, הפחתת כוח או הגדלת מהירות עשויים לגרום לצורך למעט הגה כיוון שמאלה. אם קיזוז הגה כיוון זמין, אני משתמש בו בכדי להימנע מלהפעיל לחץ קבוע במהלך טיפוס או הנמכה.

ובכן, שוב, שיטת הקיזוז הנאותה הינה לייצר את המצב הרצוי בהגאי הטיסה העיקריים, ואז קיזוז לשחרור לחץ יד או רגל.

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.