ניהול דלק על ידי טייסים – 'לטוס על ריק'

NTSB  מתמקדת בניהול דלק על ידי טייסים – 'לטוס על ריק'
תאונות ניהול כושל של דלק הינן נמנעות.

נכתב על ידי Rob Mark,  תורגם על ידי איציק מה-יפית

במשך עשורים לפני הופעת המכשור האלקטרוני, מדריכי טיסה לִמדו את הטייסים באופן סדיר לא לסמוך על מדי הדלק שמא תקלה תשאיר אותם ללא ידיעתם ריקים. למרות מערכות המדידה המדויקות יותר, ניהול דלק מהווה עדיין מספר שש ברשימת NTSB בקטגוריות תאונות התעופה הכללית, ומונה בערך 50 תאונות בכל שנה, חלקן עם קורבנות. fuel accident2

מטרת התראת הבטיחות החדשה של NTSB 'לטוס על ריק' הינה להקטין את מספר תאונות התעופה הכללית הנגרמות על ידי ניהול כושל של דלק (Jon Whittle)

בן האנוש המטיס מטוס תרם 95% מהתאונות הקשורות לניהול דלק, בעוד שנושאי ציוד תרמו רק חמישה אחוזים לסך הכל. ה-NTSB מתריע ש-66% של תאונות ניהול דלק התרחשו בטיסות שבהן שדה היעד המקורי שונה במהלך הטיסה.

ה-NTSB מגדיר את קטגורית ניהול הדלק כתאונה המערבת גמר דלק (56 אחוזים) או מניעת דלק (35 אחוזים). גמר דלק משמעו ייבוש המיכלים, בעוד מניעת דלק משמעו שהמנוע שובק כשיש עדיין דלק לשימוש במיכלים.

התראת בטיחות של ה-NTSB שפורסמה לאחרונה, לטוס ריק, אומרת שלהיות קצר בדלק הינו משבר הניתן מאד למניעה, אם טייסים ילמדו לא לסמוך על מחווני הדלק. בדיקה יסודית לפני טיסה חייבת לכלול וידוא בראיה של כמות הדלק במיכלים. קיבולת הדלק השימושית של המטוס מחולקת בכמות הדלק שהמטוס שורף בשעה תיתן תוצאה של כמה שעות טיסה ניתן לצפות מהמטוס בכדי שישאר באוויר, ולא חשוב על כמה דלק המחוונים מצביעים. אפילו לאחר שהחישוב בוצע, טייסים חייבים עדיין להשאיר רזרבה שמרנית, בדרך כלל יותר מאשר התקנות דורשות.

מעניין שחניכי טייס אחראים רק לאחוז זעיר של תקריות, כשני אחוז. כמחצית בקירוב של תאונות ניהול דלק התרחשו עם טייס פרטי או ספורט ליד ההגאים, כאשר אוויראים מסחריים ו-ATP משלימים את שאר 48 האחוזים. 80 אחוז של תקריות ניהול דלק התרחשו בשעות אור יום.

עשר קטגוריות ראשונות לתאונות שהתרחשו בשנים 2011 – 2015 בתעופה הכללית

fuel accident

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.