תכנית לסגור את שדה התעופה הרצליה

חברי אגודה יקרים

לאחרונה אנחנו עדים לשטף ידיעות על תכנית לסגור את שדה התעופה הרצליה ומנגד על פניה של ראש עיריית הרצליה להחזיר את הדיון בתכניות הבניה בעיר לוועדה המקומית.

עמדת אגודת התעופה ברורה – שדה התעופה בהרצליה איננו מעכב בניה, השדה יכול להמשיך ולפעול יחד עם בניה שתואמת את האופי של העיר הרצליה.

היה ויוחלט להעתיק את השדה, יש לעשות זאת לחלופה במרכז הארץ.

גופים שעסקו בנושא קבעו בצורה זו או אחרת ששדה התעופה בחיפה איננו תחליף לשדה הרצליה. הניסיון להעביר את הפעילות לחיפה יביא כליה לתעופה הכללית בישראל, יעצור את תכניות הכשרת הטייסים ויפגע בתעופה המסחרית והמובילים.

עמדה זו נתמכת -

 • כפי שנכתבה בדו”ח ועדת בודינגר שאומץ על ידי הממשלה. לא סוגרים שדה תעופה מבלי להקים חלופה

 • בעמדת בג”צ שלא אישר לסגור את שדה התעופה בהרצליה וכיוון לחלופה במרכז הארץ.

 • בפעולות של רש”ת שבוחנת חלופות באזור השרון.

 • בקידום פעולות שיאשרו את שדה הרצליה כשדה חוקי וזמני עד לבניית חלופה מתאימה.

  ההסכם שנחתם בדבר פינוי מחנות צה”ל עוסק בפיתוח שדה חיפה. צעד מבורך כשלעצמו, אך לא קשור במישרין לשדה הרצליה ואיננה מהווה יישום של העיקרון שלא סוגרים שדה תעופה ללא הקמת חלופה.

   הידיעה שהפיתוח של חיפה יאפשר את סגירת הרצליה איננה נתמכת על ידי הגופים המוסמכים.

  אנו בוחנים את העובדות והמשמעויות של ההסכם ונפעל יחד עם עמותת משתמשי הרצליה להגן על התעופה הכללית, כפי שפעלנו עד היום.

  בברכה

  נתן שרון, יו”ר

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.