תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) הצערת הגיל המזערי לקבלת רישיון טייס מתלמד

שלום לכולם,

רשות התעופה האזרחית (להלן – רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א – 1981 (להלן- "תקנות הרישיונות"), שתכליתו הקלה עם ציבור בעלי העניין והשוואת הדין לסטנדרטים הבינ"ל ולדינים של מדינות מערביות, בכל הקשור להצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס מתלמד, בכלל,  וביחס לטייס מתלמד עם הגדר דאון בפרט,  וכן הצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס פרטי עם הגדר דאון, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר.

 רצ"ב לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון המוצע ערוך כ קובץ משולב , באמצעות תבנית החקיקה ,  וכן דברי הסבר מפורטים  כאן   >  .caa281216

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד ליום 1/3/2017 לכל המאוחר.  את ההערות ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: zakayy@mot.gov.il.
לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור המעירים לשם ליבון ההערות בעל-פה.  ככל שיוחלט לקבוע מפגש כאמור, תימסר על-כך הודעה מסודרת למי שהערותיו התקבלו ברת"א.

הקבצים פורסמו גם באתר האינטרנט של הרשות.

בברכה,

יבינה זכאי- בראונר, עו"ד ,  רת"א – המחלקה המשפטית

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.