תיאום מבחני תאוריה

לאחר פניית אגודת התעופה הכללית הוחלט ברת”א לבחון העברת מבחני ספר פתוח סגור לבתי הספר עצמם ולהקצות עוד כיתות לקיום מבחנים לשחרר הפקק שנוצר לטובת משמשי הענף

להלן תשובת מנהל מחלקת רישוי עובדי טייס ברת”א

CAA010720

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.