רחבות חניית מטוסים ע”פ רוחב מוטת כנף

בהמשך למייל משבוע שעבר, לאחרונה רבו המקרים בהם טייסים עם מטוסים חד מנועיים בעלי מוטת כנף קטנה (W.S) חונים בעמדות המיועדים למטוסים בעלי מוטת כנף רחבים יותר. לדוגמא: ססנה 152 שחונה בעמדה של מטוס האצטק.

מצורפת מפת רחבות החנייה בחיפה עם מידות מוטת כנף מאושרות לכל עמדה.

אנא, למען הסדר, למענכם ולמען חברכם בעלי המטוסים האחרים הקפידו להחנות את המטוסים על פי סקיצה זו.

 תודה והמשך יום נעים,

יאיר ויינר  מנהל תורן ואחראי חפ”ק

LLHA wing span

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.