פניה לחברי האגודה בעלי מטוסים

פניה לחברי האגודה בעלי מטוסים שחונים בהרצליה בחניה המזרחית בש.ת. הרצליה מתבקשים להקפיד על חנית המטוס במקום המסומן, בהתאם לסוג המטוס, כמפורט בפמ”ת, בנספח י’ בפרק הרצליה

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.