עידכון 4-18 בפמ”ת, יכנס לתוקף ב- 8.11.2018

עדכון מידע תעופתי 4-18 עלה לאתר האינטרנט של רשות התעופה הישראלית וזמין לצפייה.

כניסה לתוקף של עדכון 4-18 הינו 08 לנובמבר 2018.

מפת נתיבי תובלה נמוכים (CVFR) ומפה לתעופה ספורטיבית התעדכנו גם כן ויעלו לאתר בתחילת שבוע הבא.  מצ”ב קישור לצפיה באתר –

 פמ”ת –

 http://caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=155&lang=he

 AIP

 http://en.caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=269

להזכירכם  כי העדכון לא מופץ כעותק קשיח.

 בכבוד רב,

 נדב קידר | מנהל יחידת שירותי מידע תעופתי | רשות התעופה האזרחית
משרד: 03-9774569 I פקס: 03-9774599 I נייד: 050-7313742
דואר אלקטרוני: Keiddarn@mot.gov.il      Keiddarais@gmail.com   

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.