עדכון מידע תעופתי

עדכון מידע תעופתי 3-19 עלה לאתר האינטרנט של רשות התעופה הישראלית וזמין לצפייה.

הכניסה לתוקף של עדכון 3-19 הינו ב-20 ביוני 2019.

העדכון הינו רק ב-AIP הבינלאומי. אין עדכון בפמ”ת הפנים ארצי.

 מצ”ב קישור לצפייה באתר –

AIP http://en.caa.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=269

ברצוני להזכירכם  כי העדכון  לא  מופץ  כעותק  קשיח.

 בכבוד רב,

 נדב קידר | מנהל יחידת שירותי מידע תעופתי | רשות התעופה האזרחית

משרד: 03-9774569 I פקס: 03-9774599 I נייד: 050-7313742 I

דואר אלקטרוני: Keiddarn@mot.gov.ilKeiddarais@gmail.com I  I www.caa.gov.il

ISO 9001:2015 Certified:

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.